Stichting Grenze(N)loze Kunst

Stichting Grenze(N)loze Kunst heeft als doel om kunstenaars en publiek op internationaal niveau, dichter bij elkaar te brengen. Daarbij is het de bedoeling dat zij niet alleen de geijkte wegen bewandeld, zoals alleen het uitwisselen van kunstenaars, maar tevens gebieden open wil breken die tot op heden een zeer eigen en vaak eenzijdig beeld geven van de in die regio’s aanwezige kunst en kunstvormen.

Stichting Grenze(N)loze Kunst